Other Feature are comming soon

Sponsored


यस सबकुरा प्रा.लि.लाई बिभिन्न पदहरुमा कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक महानुभावहरुले तलको लिंक मा गएर उल्लेखित पदहरुमा apply गर्न सक्नुहुनेछ ।


के तपाई इन्टरनेटको माध्यम बाट घर बसी बसी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ येदि चाहनुहुन्छ भनि हामीलाई 01-4242105 मा फोन गर्नुहोस् थप जानकारीको लागि यो लिंकमा click गर्नुहोस्